Výběrová řízení

Žádáme firmy, aby nás obesílaly pouze nabídkami na níže uvedená témata, pokud jsou ještě aktuální. Prosíme nespamujte představenstvo nabídkami, které nebyly vyžádány.

3/4/2021 Výběrové řízení na celkovou výměnu osobního výtahu A1O
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na celkovou výměnu osobního výtahu A1O. Více naleznete zde.

1/2/2016 Výběrové řízení na automatické otevírání vrat
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na automatické otevírání vjezdových vrat. Více naleznete zde.
Uzavřeno: Automatické otevírání vjezdových vrat realizoval Michal Mahnig (IČO 70559716). Až na některé dětské nemoci systému (špatně navržené magnety atd.) jsme se systémem spokojeni
5/10/2018 Výběrové řízení na opravu fasády
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na opravu fasády více k výběrovému řízení naleznete zde.
Uzavřeno: Opravu fasády provedla firma Alpin industry s.r.o. (IČO 04786165). S prací této firmy jsme byli spokojeni.

1/2/2016 Výběrové řízení na zateplení fasády
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na zateplení fasády více k výběrovému řízení naleznete zde.
Uzavřeno: Vzhledem k tomu, že díky dalším a dalším požadavkům památkářů cena zateplení raketově narůstala, rozhodli jsme se toto výběrové řízení zrušit. Jen pro představu, poslední nabídka zateplení byla na 3 miliony Kč. Když vezmu, jaké jsou spotřeby tepla v domě, tak zjišťuji, že se spotřeba domu pohybuje kolem 300 GJ, což je finančně necelých 200 tisíc Kč (a to počítám nehoráznou cenu Pražské teplárenské, kdybychom měli vlastní kotelnu, cena 1GJ by byla kolem 350Kč, tedy náklady by byly kolem 100 tisíc Kč). Pokud zateplením ušetříme 10% nákladů, tak návratnost zateplení je 150 let.
5/7/2015 Výběrové řízení na servis výtahu
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na servis výtahu v domě. Firma Boumil Zajíček bohužel končí, vypisujeme nové výběrové řízení na servis výtahu v našem domě.
Uzavřeno: od 1.11.2015 začne výtah servisovat firma Eurovýtahy s.r.o.
Hodnocení: S prací a přístupem firmy Eurovýtahy s.r.o jsme zatím spokojeni.


9/10/2013 Výběrové řízení na zateplení průjezdu
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na zateplení průjezdu. V domě je průjezd který vede od hlavních vrat na dvůr. Nad průjezdem se nachází dva byty. V zimních měsících tyto byty zbytečně prochládají, proto jsme se rozhodli strop průjezdu zateplit izolační vrstvou, kvůli zamezení prochládání zmíněných bytů.

Uzavřeno: Průjezd zateplil pan  Jindřich Lahoda (IČ: 67942954). Bohužel tato akce byla poměrně zmatečná, neboť při realizaci díla jsme narazili na neočekávané technické potíže a bylo nutno technologický postup 3x změnit. Pan Lahoda sice odvedl ve finále dílo dobře, ale očekávali jsme, že vhodně zvolí technologický postup hned napoprvé a ne že se bude postup (a použité materiály) během realizace třikrát měnit.

28/8/2012 Výběrové řízení na výměnu oken
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na výměnu oken.
Zadání je zde
Uzavřeno: Výběrové řízení vyhrála firma Star-okna.
Hodnocení: Se samotnými okny od firmy Star-okna jsme byli spokojeni, při výměně oken občas vázla logistika, slíbené termíny se posouvaly, některé drobnosti byly zbytečně odfláknuty a zfušovány a některé nedodělky bylo nutno následně urgovat. Samotná okna nejsou špatná, přístup firmy Star-okna byl vstřícný, bohužel ta logistika při výměně oken nebyla zvládnuta.

20/8/2012 Výběrové řízení na rekonstrukci prádelny
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na rekonstrukci prádelny v domě. Zadání je zde
Uzavřeno: práce provedl pan Jindřich Lahoda (IČ: 67942954).
Hodnocení: S prací pana Lahody jsme byli spokojeni. Jak dílo dopadlo je vidět zde.

9/12/2009 Výběrové řízení na vlastní kotelnu
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na kotelnu domu.
Zadání je zde
V běhu: o výhodnosti vlastní kotelny  stále uvažujeme.

2/7/2008 Výběrové řízení na opravu střechy na garážích
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na opravu střechy na garážích.
Zadání je zde
Uzavřeno: opravu střech garáží provedl František Kubal (IČ: 67372520), a byla použité technologie firmy Vedag. S prací pana Kubala jsme byli maximálně spokojeni. Nejen že dílo bylo odvedeno včas a v prvotřídní kvalitě, ale pan Kubal si vždy věděl rady, přestože v průběhu realizace byly zjištěny neočekávané problémy. Nakonec jsme se rozhodli, že střechu ozeleníme. Zelenou střechu zhotovila firma Tomáš Voldřich (IČ: 71660097) a i s prací pana Voldřicha jsme byli maximálně spokojeni. Jak zelená střecha na garážích vznikala najdete zde.

27/6/2007 Výběrové řízení na montáž domovního vstupního systému
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na montáž domovního vstupního systému.
Zadání je zde
Uzavřeno: opravu domovních telefonů a montáž vstupního systému provede firma Sectel.
Hodnocení: S prací firmy Sectel jsme byli velmi spokojeni. Poradili si jak se zprovozněním starých nezdokumentovaných domovních telefonů tak s montáží vstupního systému.

27/6/2007 Výběrové řízení na opravu fasády
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na opravu fasády.
Zadání je zde
Pozastaveno: bylo v plánu sanovat fasádu, abychom se vyhnuli případnému úrazu (jako se stalo např. domu Veletržní 13. Rozhodování se ale táhlo až do doby, kdy jsmedostali grant zelená úsporám, tedy fasáda bude celkově opravena v rámci tohoto programu. Výběrové řízení naleznete zde.

27/6/2007 Výběrové řízení na opravu teras
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na opravu teras.
Zadání je zde
Uzavřeno: opravu teras provede firma Termogas Kladno.
Hodnocení: dílo bylo odevzdáno včas a bez závad. Stavební dozor (firma Mirro) neshledal během stavby žádné pochybení.

27/6/2007 Výběrové řízení na opravu dveří do dvora
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na opravu dveří do dvora.
Zadání je zde
Uzavřeno: opravu provede pan Roman Lukeš.
Hodnocení: s prací pana Lukeše jsme byli maximálně spokojeni. Pan Lukeš repasoval nejen dveře do dvora ale i do domu a práce byla odvedena ve vynikající kvalitě.

16/5/2007 Výběrové řízení na repasi elektrického rozvaděče
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na repasi elektrického rozvaděče.
Zadání je zde
Pozastaveno: Jedná se o neměřený úsek, rekonstrukci schvaluje PRE a tato nebyla schválena. Více v zadání.

28/6/2006 Výběrové řízení na montáž měřičů tepla
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na montáž měřičů tepla.
Zadání je zde
Uzavřeno: Byly vybrány indikátory topných nákladů Metra E-ITN 20. Více o výběrovém řízení je zde. Montáž a následné rozúčtování bude provádět firma Ronica.
Hodnocení: S přístupem firmy Ronica jsme byli spokojeni.

1/3/2006 Výběrové řízení na výměnu vstupních dveří
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na výměnu vstupních dveří.
Zadání je zde
Uzavřeno: výměnu vstupních dveří provede firma 3S.
Hodnocení: s dveřmi zhotovenými firmou 3S jsme spokojeni. V pořádku proběhly i veškeré vícepráce (montáž brana, samozamykatelného zámku, napojení na stávající domovní systém atd.)

1/3/2006 Výběrové řízení na výměnu stoupaček ve západní části domu
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na výměnu stoupaček.
Zadání je zde
Uzavřeno: dílo bude provedeno firmou Bytoservis.
Hodnocení: s firmou Bytoservis jsme byli až na několik drobných ojebávek a "zjednodušení" si práce, odfláknuté izolace teplé vody atd. vcelku skoro spokojeni.

1/9/2005 Výběrové řízení na servis výtahu
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na servis výtahu v domě.
Uzavřeno: od 1.1.2006 začne výtah servisovat firma Bohumil Zajíček - VÝTAHY + SERVIS.
Hodnocení: S prací firmy jsme velmi spokojeni, všechny opravy jsou prováděny včas a kvalitně.

24/4/2005 Výběrové řízení na lakování oken
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na opravu oken. Zadání je zde.
Uzavřeno: lakování provede pan Zdeněk Sláma.
Hodnocení: S prací pana Slámy jsme byli spokojeni.


24/4/2005 Výběrové řízení na opravu oken
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na opravu oken. Zadání je zde.
Uzavřeno: Okna opravoval nejdříve pan Houba. S jeho prací jsme nebyli spokojeni, nedodržoval termíny a smluvené ceny. Poté opravu dodělával pan Dlabáček, ale i jeho práce nebyla odvedena v požadovaném termínu a kvalitně.

17/2/2005 Výběrové řízení na lokální opravu střechy
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na lokální opravu střechy. Zadání je zde.
Uzavřeno: oprava bude realizována firmou DRBIZOL s.r.o.
Hodnocení: s firmou DRBIZOL jsme byli spokojeni hotové dílo zde.

5/1/2005 Výběrové řízení na výměnu stoupaček ve východní části domu
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na výměnu stoupaček.
Zadání je zde
Uzavřeno: oprava bude realizována firmou LIVER, s.r.o.
Hodnocení: firma nedodržovala termíny a s kvalitou díla jsme nebyli spokojeni. Jak vypaday odpadní stoupačky vidíte zde.

15/9/2004 Výběrové řízení na opravu STA
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na opravu STA. Zadání je zde.
Uzavřeno: oprava bude realizována firmou Elektro-TV-SAT.
Hodnocení: STA i kamerový systém v domě byly zbudovány ve smluveném termínu a dílo slouží družstevníkům bez problémů.

21/2/2004 Výběrové řízení na opravu dvoru
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na opravu dvoru.
Uzavřeno: oprava bude realizována firmou LIVER, s.r.o.
Hodnocení: Dvůr byl opraven, vzhledem k tomu, že tuto akci provázela napjatá atmosféra v domě radši bez komentáře

21/2/2004 Výběrové řízení na opravu ateliéru
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na opravu ateliéru.
Uzavřeno: oprava proběhne svépomocí.

21/2/2004 Výběrové řízení na vymalování chodby
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na vymalování chodby.
Uzavřeno: vymalování nebylo schváleno členskou schůzí.

11/2/2004 Výběrové řízení na vyregulování otopné soustavy
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na vyregulování otopné soustavy.
Uzavřeno: oprava bude realizována firmou S. G. Elektronik.
Hodnocení: otopná soustava byla až na pár hučících ventilů bez problému vyregulována.

15/12/2003 Výběrové řízení na opravu vchodových dveří
BD Veletržní 17/196 vypisuje výběrové řízení na opravu vchodových dveří.
Uzavřeno: oprava bude realizována firmou S. G. Elektronik.

A je to
Zpět na hlavní stránku
A je to

Copyright (c) 5. září 2004 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: