Jak vznikala zelená střecha našich garáží

Střecha garáží v našem vnitrobloku byla v katastrofálním stavu již delší dobu. Dehtová vrstva byla rozpraskaná a do garáží zatékalo. Proto bylo v roce 2008 vypsáno výběrové řízení na opravu střechy garáží.

Kolem samotné realizace se ale několik let tápalo. Na jednu stranu, jsme chtěli dílo zhotovit co možná nejlevněji, na druhou stranu jsme měli na paměti nedávnou opravu střechy domu, kdy jsme z finančních důvodů přes rozpraskanou dehtovou vrstvu pouze přetáhli modifikované pásy. Bohužel toto řešení bylo sice levné a rychle a efektivně vyřešilo problém se zatékáním do střechy, bohužel za horkých dní dehet pod modifikovanými pásy taje a znečišťuje fasádu a přilehlé terasy. Z těchto důvodů střecha domu bude muset v budoucnu projít celkovou nákladnou rekonstrukcí. Proto jsme se chtěli vyhnout dalšímu provizornímu řešení, které by problém neřešilo, ale jen odsunulo.

Vývěrové řízení bylo několikrát pozastaveno z několika důvodů. Jednak si představenstvo v první fázi nechalo schválit velmi optimistický rozpočet, ale také se těžko hledala firma, která by za rozumné peníze provedla odstranění všech dehtových nátěrů a novou izolaci nalepila na zdravý beton. Do demontáže dehtové vrstvy se firmám moc nechtělo. Nakonec jsme vybrali firmu František Kubal (IČ: 67372520), která byla velmi vstřícná a netvářila se, že je pro ní práce problém. Firma Kubal nám doporučila použít technologie firmy Vedag. S prací pana Kubala jsme byli maximálně spokojeni. Nejen že dílo bylo odvedeno včas a v prvotřídní kvalitě, ale pan Kubal si vždy věděl rady, přestože v průběhu realizace byly zjištěny neočekávané problémy.

Během opravy garáží jsme si začali pohrávat s myšlenkou novou střechu ozelenit. Nejdříve jsem oslovil firmu Optigreen, která byla sice vstřícná ale její nabídka byla pro nás neakceptovatelná. Firma Optigreen
založení zelené střešní zahrady nacenila na 70 tisíc korun. Jen samotný substrát by stál 35 tisíc korun. Sice tvrdili že mají profesionální substrát z Německa s pravou lávou z Etny, ale tolik peněz nám nezbylo. Nechtěli jsme se ale myšlenky na zelenou střechu vzdát, proto jsem problematiku konzultoval ještě s českými zahradníky, panem Markem Štochlem a Tomášem Voldřichem a ti mi potvrdili, že je zbytečné platit substráty, jejichž cena je uměle zvednuta jednak díky tomu, že člověk platí značku a také tomu, že se vozí přes půl Evropy. Bohatě prý stačí substrát, který namíchá nejbližší kompostárna (nám substrát namíchala kompostárna Jena) a pravou lávu plně nahradí drcený keramzit. Cena tohoto substrátu je 9800 Kč. Podobné je to i s osivem, místo německého osiva se použije osivo české firmy Planta naturalis - střešní zahrada za 2200 Kč. Veškeré práce budou provedeny svépomocí, pan Tomáš Voldřich na správný postup jen dohlédne.

Zelenou střechu zhotovila firma Tomáš Voldřich (IČ: 71660097) a i s prací pana Voldřicha jsme byli maximálně spokojeni.


Zelená střecha ve dvoře Veletržní 17

Střecha garáží po odstranění dehtu a starého náspu, připravená k finální vrstvě


Zelená střecha ve dvoře Veletržní 17

Hlína na střechu garáží byla navezena svépomocí, na práce dohlíží zkušený zahradník pan Tomáš Voldřich.

Zelená střecha ve dvoře Veletržní 17

Dostat 9 tun zeminy na střechu není zas taková legrace

Zelená střecha ve dvoře Veletržní 17

Střecha se substrátem

Zelená střecha ve dvoře Veletržní 17

Čekání na jaro

Zelená střecha ve dvoře Veletržní 17

Čekání na jaro

Zelená střecha ve dvoře Veletržní 17

Jaro je tu

jaro

Jaro je tuCopyright (c) 17. září 2014 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:

Všechny nové střechy musejí být pokryty rostlinami nebo solárními panely
Základy navrhování zelených střech
Jednoduchá střešní zahrada
Zahrady Zapletal
Optigreen