< Typy cipu
Čipový systém
Domovní vstupní systém byl nainstalovánv domě v roce 2007 na základě rozhodnutí členské schůze a následného výběrového řízení. Nyní jsou tímto systémem chráněny vstupní dveře směrem zvenčí, dveře z průjezdu směrem zvenčí, vrata a dveře na dvůr v obou směrech. Dveře jsou nyní otevírány elektronickými čipy ve tvaru, klíčenky, náramku nebo karty. Čipy obdrží zdarma každý bydlící v domě v počtu, který odpovídá evidenčnímu počtu osob přihlášených v bytě na služby, včetně nemluvňat. Každá osoba nahlášená na služby má po roce užívání čipu zdarma nárok na jeho výměnu, ať už z důvodu ztráty nebo poničení. Je možné také požádat o libovolný počet dalších čipů, např. pro příbuzné, kteří Vás často navštěvují. Každý takový čip navíc se vydává proti záloze 100,- Kč, která Vám bude vrácena v případě vrácení nepoškozeného čipu.
http://www.volny.cz/veletrzni/nastenka/084zvonky.html Čipy družstevníků otevírají oba vchody (hlavní i z průjezdu) a dveře na dvůr, návštěvnické čipy pouze hlavní vchod a vchod z průjezdu. Vrata do dvora má právo otevřít jen ten, kdo řádně platí úhradu za garáže nebo parkovací stání. Při snížení nahlášeného počtu osob užívajících byt je nutné vrátit také příslušný počet čipů, nebo za každý zaplatit 100,- Kč. Čipy se používají tak, že se přiloží k čtečce umístěné na straně dveří. Zařízení krátce pípne, rozsvítí se zelená kontrolka a zámek dveří se na několik sekund uvolní. Každý čip má svoje evidenční číslo (viz. tabulka). Prosím zkontrolujte zdali je tabulka v pořádku, aby při ztrátě čipu, popř. změnách systému bylo možno s údaji řádně pracovat. Při poruše přístupového systému nikdy nepoužívejte násilí! Zavolejte některého člena představenstva, v jejich nepřítomnosti volejte firmu Sectel. Znovu upozorňuji že družstevníci jsou zodpovědni za své návštěvy, popř. nájemnce svého bytu. Pokud se návštěvy nebudou chovat dle domovního řádu, bude jim přístup do domu bez náhrady znemožněn.


cipvoda
Zpět na hlavní stránku
plamen


Copyright (c) 21. května 2008 by Miloš Vondruška. Design by Webmaste
Související linky:

Energy Consult