Spotřeba vody v roce 2017

Číslo bytu Příjmení Studená 2017 Teplá 2017 celkem studená/osobu teplá/osobu celkem/osobu celkem/osobu
[m3] [m3] [m3] [m3/os] [m3/os] [m3/os] [l/os/den]
4 Caklová 34,28 13,36 47,64 34,28 13,36 47,64 130,51
10 pronájem 15,62 7,33 22,94 15,62 7,33 22,94 62,85
11 Bolenovi 114,04 54,04 168,08 28,51 13,51 42,02 115,12
12 Dvořáková 6,11 2,08 8,19 6,11 2,08 8,19 22,43
13 Hudečkovi 41,01 27,39 68,39 20,50 13,69 34,20 93,69
14 Štarhová 18,06 5,75 23,81 18,06 5,75 23,81 65,24
15 Strnadovi 64,46 23,68 88,14 16,12 5,92 22,03 60,37
16 Křesťan 1,33 0,67 2,00 1,33 0,67 2,00 5,48
17 Vondruškovi 68,21 32,87 101,08 13,64 6,57 20,22 55,38
18 Eiseltová 20,36 12,35 32,71 20,36 12,35 32,71 89,61
19 Remek 25,14 10,59 35,73 12,57 5,30 17,87 48,95
20 Sušánková 46,82 33,16 79,98 23,41 16,58 39,99 109,57
21 Kubli 4,19 0,00 4,19 4,19 0,00 4,19 11,47
22 Almargni 33,22 8,22 41,43 33,22 8,22 41,43 113,51
23 Klimešová 19,35 10,06 29,41 19,35 10,06 29,41 80,58
24 Drábek 28,96 17,93 46,89 11,58 7,17 18,76 51,39
25 Koreň 40,12 8,16 48,28 13,37 2,72 16,09 44,09
26 Horák 0,14 0,07 0,21 0,14 0,07 0,21 0,58
N Proficook 21,26 1,45 22,70 21,26 1,45 22,70 62,20

celkem 602,65 269,15 871,81
Porovnám-li součet bytových vodoměrů s vodoměrem na patě domu zjišťuji, že součet vytových vodoměrů je vyšší, než náměr vodáren. Na první pohled je to divné, ale je to vysvětlitelné tím, že na hlavním vodoměru je o něco méně, neboť byl odečítán začátkem ledna, bohužel odečet podružných vodoměrů probíhal až mezi únorem až březnem, z důvodů výměny vodoměrů, tedy rozdíl mezi součtem vodoměrů a náměrem hlavního vodoměru je logicky vysvětlitelný. Tuto skutečnost musme ale vzít v potaz při vyúčtování vody v roce 2018.


.
Spotřeba na byt

Graf 1: spotřeba vody na jednotlivé byty
studená, teplá, součet studená a tepláSpotřeba na osobu

Graf 2: spotřeba vody přepočtená na nahlášené osoby v jednotlivých bytech
studená, teplá, součet studená a teplá


ach jo
Zpět na hlavní stránku
achich ouvej

Copyright (c) 22. července 2018 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: