Odečty indikátorů tepla 2016Č.b. Příjmení Jméno Od Do Počet radiátorů Naměřeno Přepočteno
4 Hart Marek 1.1.2016 31.12.2016 2 3 610,00 5 310,44
10 Bolen Matěj 1.1.2016 31.12.2016 1 1 079,00 3 321,28
11 Rubášová Renata 1.1.2016 31.12.2016 2 2 169,00 5 046,92
12 Dvořáková Tereza 1.1.2016 31.12.2016 3 295,00 564,34
13 Hudečková Jana 1.1.2016 31.12.2016 3 8 655,00 17 694,51
14 Štarhová Marie 1.1.2016 31.12.2016 4 1 601,00 3 742,98
15 Strnadová Michaela 1.1.2016 31.12.2016 5 4 563,00 9 757,96
16 Křesťan Jiří 1.1.2016 31.12.2016 4 1 297,00 2 782,88
17 Ing.Vondruška Miloš 1.1.2016 31.12.2016 5 3 410,00 3 695,71
18 Eiseltová Radoslava 1.1.2016 31.12.2016 3 3 993,00 11 924,06
19 Ing.Remek Vladimír 1.1.2016 31.12.2016 6 17 408,00 34 298,24
20 Pavlů Petra 1.1.2016 31.12.2016 3+1 3 352,00 8 681,50
21 Kübli Věra 1.1.2016 31.12.2016 2+1 1 955,00 4 291,73
22 Almargini Daniela 1.1.2016 31.12.2016 3 2 523,00 3 691,17
23 Klimešová Gabriela 1.1.2016 31.12.2016 2 2 315,00 1 993,91
24 Mgr.Franz Dalibor 1.1.2016 31.12.2016 1 1 358,00 1 779,72
25 Uhlířová Kateřina 1.1.2016 31.12.2016 3 1 966,00 4 336,89
26 Horák Ivan 1.1.2016 31.12.2016 3 7,00 7,96
N Šmerha Miroslav 1.1.2016 31.12.2016 3 3 325,00 3 724,83
Spotřeba tepla

Tabulka 1. Spotřebované teplo vztažené na metr čtvereční bytu a na započitatelný metr čtvereční.

Výše uvedená tabulka má pouze informativní hodnotu. Z tabulky můžete zjistit kolik tepla jste spotřebovali na vytopení metru čtverečního ve vašem bytě, dále je zřejmý vztah mezi skutečnou plochou bytu a započitatelnou plochou bytu.
Výše uvedená tabulka koresponduje s náklady na vytápění bytu pouze ze 70%. Dle vyhlášky 372/2001 (a dle rozhodnutí nájemníků na schůzi 1/2010) je 30% nákladů na vytápění fixních a není možné je ovlivnit.

Rozpočet na kWh a srovnání různých paliv

Č.b. Příjmení Jméno kWh kWh/m2 uhlí dřevo plyn
4 Hart Marek 4 264,6 80,0 5544 4222 7207
10 Bolen Matěj 2 667,2 93,9 3467 2641 4508
11 Rubášová Renata 4 053,0 79,4 5269 4012 6850
12 Dvořáková Tereza 453,2 7,7 589 449 766
13 Hudečková Jana 14 209,8 287,4 18473 14068 24015
14 Štarhová Marie 3 005,8 38,4 3908 2976 5080
15 Strnadová Michaela 7 836,3 69,6 10187 7758 13243
16 Křesťan Jiří 2 234,8 28,4 2905 2212 3777
17 Ing.Vondruška Miloš 2 967,9 27,3 3858 2938 5016
18 Eiseltová Radoslava 9 575,8 175,1 12449 9480 16183
19 Ing.Remek Vladimír 27 543,6 209,6 35807 27268 46549
20 Pavlů Petra 6 971,8 88,3 9063 6902 11782
21 Kübli Věra 3 446,5 69,2 4480 3412 5825
22 Almargini Daniela 2 964,2 50,0 3854 2935 5010
23 Klimešová Gabriela 1 601,2 61,5 2082 1585 2706
24 Mgr.Franz Dalibor 1 429,2 54,3 1858 1415 2415
25 Uhlířová Kateřina 3 482,8 67,6 4528 3448 5886
26 Horák Ivan 6,4 0,1 8 6 11
N Šmerha Miroslav 2 991,3 44,2 3889 2961 5055

 V následující tabulce je uvedeno kolik tepla [v kilowatthodinách] spotřebovaly jednotlivé byty. Hodnoty byly vypočteny na základě výše uvedených údajů indikátorů tepla v bytech a známého údaje, kolik tepla spotřeboval celý objekt. Z tabulky je zřejmé, kolik energie jste spotřebovali na vytápění celého vašeho bytu [v kilowatthodinách] a aby bylomožné informativní srovnání se sousedy, přepočetl jsem tento údaj na m2. Dáleje je třeba si uvědomit, že se jedná pouze o teplo odebrané z radiátorů, tedy hodnoty, které naměřily indikátory tepla. Některé rodiny si přitápí externími zdroji (elektrické vytápění v podlaze, elektrické a klasické krby), energie spotřebovaná těmito zdroji není samozřejmě v tabulce zahrnuta a musel by si jí každý družstevník připočíst sám (na základě odečtu bytového elektroměru).
Dále je v tabulce uvedeno, kolik by jste za vytápění zaplatili [v korunách] , kdyby jste tototo teplo získali z jiných zdrojů, než je naše drahá Pražská teplárenská. Ceny nákladů na vytápění podle druhu paliva pro danný rok jsou pro objektivitu vzaty ze serveru TZB-info.

ach jo
Zpět na hlavní stránku
ohen

Copyright (c) 5. června 2017 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:
Vyhodnocení otopného období 2014/2015 v Praze