Odečty indikátorů tepla 2015


Č.b. Příjmení Jméno Od Do Počet radiátorů Naměřeno Přepočteno
4 Hart Marek 1.1.2015 31.12.2015 2 3 655,00 5 378,00
10 Bolen Matěj 1.1.2015 31.12.2015 1 679,00 2 090,04
11 Rubášová Renata 1.1.2015 31.12.2015 2 2 553,00 6 455,35
12 Dvořáková Tereza 1.1.2015 31.12.2015 3 274,00 476,54
13 Hudečková Jana 1.1.2015 31.12.2015 3 6 501,00 13 356,12
14 Štarhová Marie 1.1.2015 31.12.2015 4 1 448,00 3 385,28
15 Strnadová Michaela 1.1.2015 31.12.2015 5 4 752,00 10 966,45
16 Křesťan Jiří 1.1.2015 31.12.2015 4 1 486,00 3 323,43
17 Ing.Vondruška Miloš 1.1.2015 31.12.2015 5 2 749,00 3 264,50
18 Eiseltová Radoslava 1.1.2015 31.12.2015 3 3 459,00 10 439,31
19 Ing.Remek Vladimír 1.1.2015 31.12.2015 6 18 203,00 36 968,53
20 Pavlů Petra 1.1.2015 31.12.2015 3+1 3 436,00 8 720,53
21 Kübli Věra 1.1.2015 31.12.2015 2+1 2 166,00 4 816,07
22 Almargini Daniela 1.1.2015 31.12.2015 3 5 736,00 6 317,41
23 Klimešová Gabriela 1.1.2015 31.12.2015 2 2 059,00 1 062,03
24 Mgr.Franz Dalibor 1.1.2015 31.12.2015 1 2 589,00 3 393,01
25 Uhlířová Kateřina 1.1.2015 31.12.2015 3 2 850,00 6 324,90
26 Horák Ivan 1.1.2015 31.12.2015 3 0,00 0,00
N Šmerha Miroslav 1.1.2015 31.12.2015 3 7171,00 8108,29

Spotřeba tepla

Tabulka 1. Spotřebované teplo vztažené na metr čtvereční bytu a na započitatelný metr čtvereční.

Výše uvedená tabulka má pouze informativní hodnotu. Z tabulky můžete zjistit kolik tepla jste spotřebovali na vytopení metru čtverečního ve vašem bytě, dále je zřejmý vztah mezi skutečnou plochou bytu a započitatelnou plochou bytu.
Výše uvedená tabulka koresponduje s náklady na vytápění bytu pouze ze 70%. Dle vyhlášky 372/2001 (a dle rozhodnutí nájemníků na schůzi 1/2010) je 30% nákladů na vytápění fixních a není možné je ovlivnit.

Rozpočet na kWh a srovnání různých paliv

Č.b. Příjmení Jméno kWh kWh/m2 uhlí dřevo plyn
4 Hart Marek 4 493,7 84,3 5842 4449 7594
10 Bolen Matěj 1 746,4 61,5 2270 1729 2951
11 Rubášová Renata 5 393,9 105,7 7012 5340 9116
12 Dvořáková Tereza 398,2 6,7 518 394 673
13 Hudečková Jana 11 159,9 225,7 14508 11048 18860
14 Štarhová Marie 2 828,6 36,1 3677 2800 4780
15 Strnadová Michaela 9 163,2 81,4 11912 9072 15486
16 Křesťan Jiří 2 776,9 35,2 3610 2749 4693
17 Ing.Vondruška Miloš 2 727,7 25,1 3546 2700 4610
18 Eiseltová Radoslava 8 722,7 159,5 11340 8635 14741
19 Ing.Remek Vladimír 30 889,6 235,1 40156 30581 52203
20 Pavlů Petra 7 286,6 92,2 9473 7214 12314
21 Kübli Věra 4 024,1 80,8 5231 3984 6801
22 Almargini Daniela 5 278,6 89,1 6862 5226 8921
23 Klimešová Gabriela 887,4 34,1 1154 879 1500
24 Mgr.Franz Dalibor 2 835,1 107,6 3686 2807 4791
25 Uhlířová Kateřina 5 284,9 102,5 6870 5232 8931
26 Horák Ivan 0,0 0,0 0 0 0
N Šmerha Miroslav 6 775,0 100,1 8807 6707 11450

 V následující tabulce je uvedeno kolik tepla [v kilowatthodinách] spotřebovaly jednotlivé byty. Hodnoty byly vypočteny na základě výše uvedených údajů indikátorů tepla v bytech a známého údaje, kolik tepla spotřeboval celý objekt. Z tabulky je zřejmé, kolik energie jste spotřebovali na vytápění celého vašeho bytu [v kilowatthodinách] a aby bylomožné informativní srovnání se sousedy, přepočetl jsem tento údaj na m2. Dáleje je třeba si uvědomit, že se jedná pouze o teplo odebrané z radiátorů, tedy hodnoty, které naměřily indikátory tepla. Některé rodiny si přitápí externími zdroji (elektrické vytápění v podlaze, elektrické a klasické krby), energie spotřebovaná těmito zdroji není samozřejmě v tabulce zahrnuta a musel by si jí každý družstevník připočíst sám (na základě odečtu bytového elektroměru).
Dále je v tabulce uvedeno, kolik by jste za vytápění zaplatili [v korunách] , kdyby jste tototo teplo získali z jiných zdrojů, než je naše drahá Pražská teplárenská. Ceny nákladů na vytápění podle druhu paliva pro danný rok jsou pro objektivitu vzaty ze serveru TZB-info.

ach jo
Zpět na hlavní stránku
ohen

Copyright (c) 26. května 2013 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:
Vyhodnocení otopného období 2014/2015 v Praze