Odečty indikátorů tepla 2010


Č.b. Příjmení Jméno Od Do Počet radiátorů Naměřeno Přepočteno
4 BALCAROVÁ Naděžda 1.1.2010 31.12.2010 2 4972 7654,01
10 MGR.HÜTTELOVÁ Jana 1.1.2010 31.12.2010 1 3808 5245,33
11 BOLENOVÁ Magdaléna 1.1.2010 31.12.2010 2 4498 9835,6
12 DVOŘÁKOVÁ Tereza 1.1.2010 31.12.2010 3 2665 4349,2
13 REMKOVÁ Jana 1.1.2010 31.12.2010 3 5789 10649,37
14 ŠTARHOVÁ Marie 1.1.2010 31.12.2010 4 2679 5928,64
15 STRNADOVI Radek 1.1.2010 31.12.2010 5 8163 15516,99
16 KŘESŤAN Jiří 1.1.2010 31.12.2010 4 5174 11385,66
17 ING.VONDRUŠKA Miloš 1.1.2010 31.12.2010 5 1725 4375,76
18 EISELTOVÁ Radka 1.1.2010 31.12.2010 3 3882 10078,33
19 ING.REMEK Vladimír 1.1.2010 31.12.2010 6 23463 27732,54
20 VANÍČKOVÁ Petra 1.1.2010 31.12.2010 3+1 2777 7518,59
21 KÜBLI Věra 1.1.2010 31.12.2010 2+1 332 1948,78
22 ALMARGNI Daniela 1.1.2010 31.12.2010 3 3850 4757,55
23 ING.KLIMEŠOVÁ Gabriela 1.1.2010 31.12.2010 2 4183 5681,93
24 MGR.FRANZ Dalibor 1.1.2010 31.12.2010 1 3299 4273,19
25 UHLÍŘOVÁ Martina 1.1.2010 31.12.2010 3 3586 6753,46
26 HORÁK Ivan 1.1.2010 31.12.2010 3 64 1952,23
N NABYS nebyt 1.1.2010 31.12.2010 3 2002 4105,24Spotřeba tepla

Tabulka 1. Spotřebované teplo vztažené na metr čtvereční bytu a na započitatelný metr čtvereční.

Výše uvedená tabulka má pouze informativní hodnotu. Z tabulky můžete zjistit kolik tepla jste spotřebovali na vytopení metru čtverečního ve vašem bytě, dále je zřejmý vztah mezi skutečnou plochou bytu a započitatelnou plochou bytu.
Výše uvedená tabulka koresponduje s náklady na vytápění bytu pouze ze 60%. Dle vyhlášky 372/2001 je 40% nákladů na vytápění fixních a není možné je ovlivnit.


Rozpočet na kWh a srovnání různých paliv

Č.b. Příjmení Jméno kWh kWh/m2 uhlí
[Kč]
dřevo
[Kč]
plyn
[Kč]
kWh/m2/rok
4 BALCAROVÁ Naděžda 6936,5 130,17 7283 5965 7700 130,2
10 MGR.HÜTTELOVÁ Jana 4753,6 167,32 4991 4088 5277 167,3
11 BOLENOVÁ Magdaléna 8913,6 174,71 9359 7666 9894 174,7
12 DVOŘÁKOVÁ Tereza 3941,5 66,71 4139 3390 4375 66,7
13 REMKOVÁ Jana 9651,1 195,21 10134 8300 10713 195,2
14 ŠTARHOVÁ Marie 5372,9 68,65 5642 4621 5964 68,6
15 STRNADOVI Radek 14062,4 124,89 14766 12094 15609 124,9
16 KŘESŤAN Jiří 10318,3 130,96 10834 8874 11453 131,0
17 ING.VONDRUŠKA Miloš 3965,6 36,45 4164 3410 4402 36,4
18 EISELTOVÁ Radka 9133,6 166,98 9590 7855 10138 167,0
19 ING.REMEK Vladimír 25132,8 191,28 26389 21614 27897 191,3
20 VANÍČKOVÁ Petra 6813,8 86,25 7154 5860 7563 86,3
21 KÜBLI Věra 1766,1 35,48 1854 1519 1960 35,5
22 ALMARGNI Daniela 4311,6 72,74 4527 3708 4786 72,7
23 ING.KLIMEŠOVÁ Gabriela 5149,3 197,67 5407 4428 5716 197,7
24 MGR.FRANZ Dalibor 3872,6 147,02 4066 3330 4299 147,0
25 UHLÍŘOVÁ Martina 6120,4 118,75 6426 5264 6794 118,8
26 HORÁK Ivan 1769,2 38,72 1858 1522 1964 38,7
N NABYS nebyt 3720,4 54,96 3906 3200 4130 55,0


V následující tabulce je uvedeno kolik tepla [v kilowatthodinách] spotřebovaly jednotlivé byty. Hodnoty byly vypočteny na základě výše uvedených údajů indikátorů tepla v bytech a známého údaje, kolik tepla spotřeboval celý objekt. Z tabulky je zřejmé, kolik energie jste spotřebovali na vytápění celého vašeho bytu [v kilowatthodinách] a aby bylomožné informativní srovnání se sousedy, přepočetl jsem tento údaj na m2. Dáleje je třeba si uvědomit, že se jedná pouze o teplo odebrané z radiátorů, tedy hodnoty, které naměřily indikátory tepla. Některé rodiny si přitápí externími zdroji (elektrické vytápění v podlaze, elektrické a klasické krby), energie spotřebovaná těmito zdroji není samozřejmě v tabulce zahrnuta a musel by si jí každý družstevník připočíst sám (na základě odečtu bytového elektroměru).
Dále je v tabulce uvedeno, kolik by jste za vytápění zaplatili [v korunách] , kdyby jste tototo teplo získali z jiných zdrojů, než je naše drahá Pražská teplárenská. Ceny nákladů na vytápění podle druhu paliva pro danný rok jsou pro objektivitu vzaty ze serveru TZB-info.

ach jo
Zpět na hlavní stránku
ohen

Copyright (c) 19. května 2011 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:
Otopné období kalendářního roku 2010 v Praze
Jaká bylo otopného období 2009/20010 v Praze?