Odečty indikátorů tepla 2009

Č.b. Uživatel Jméno Od Do Počet radiátorů naměřená spotřeba přepočtená spotřeba
4 BALCAROVÁ Naděžda 1.1.2009 31.12.2009 2 5118,00
7605,03
10 MGR.HÜTTELOVÁ Jana 1.1.2009 31.12.2009 1 2837,00
4870,15
11 BOLENOVÁ Magdaléna 1.1.2009 31.12.2009 2 4124,00
9133,03
12 DVOŘÁKOVÁ Tereza 1.1.2009 31.12.2009 3 2845,00
4532,64
13 NOVÁČKOVÁ Smiljana 1.1.2009 31.12.2009 3 3903,00
9888,35
14 ŠTARHOVÁ Marie 1.1.2009 31.12.2009 4 3021,00
6449,58
15 STRNAD Radek
1.1.2009 31.12.2009 5 8023,00
1491,74
16 KŘESŤAN Jiří 1.1.2009 31.12.2009 4 3931,00
8198,48
17 ING.VONDRUŠKA Miloš 1.1.2009 31.12.2009 5 1641,00
4063,14
18 EISELTOVÁ Radka 1.1.2009 31.12.2009 3 3479,00
9358,97
19 ING.REMEK Vladimír 1.1.2009 31.12.2009 6 24072,00
25750,27
20 VANÍČKOVÁ Petra 1.1.2009 31.12.2009 3+1 2321,00 6212,88
21 KÜBLI Věra 1.1.2009 31.12.2009 2+1 370,00 1809,52
22 ALMARGNI Daniela 1.1.2009 31.12.2009 3 4851,00 6086,55
23 ING.KLIMEŠOVÁ Gabriela 1.1.2009 31.12.2009 2 3444,00 5275,91
24 MGR.FRANZ Dalibor 1.1.2009 31.12.2009 1 2385,00 3125,54
25 UHLÍŘOVÁ Katarína 1.1.2009 31.12.2009 3 2855,00 6146,57
26 HORÁK Ivan 1.1.2009 31.12.2009 3 491,00 1812,78
N N.S.I. nebyt 1.1.2009 31.12.2009 3 6,00
3812,03


Spotřeba tepla

Tabulka 1. Spotřebované teplo vztažené na metr čtvereční bytu a na započitatelný metr čtvereční.

Výše uvedená tabulka má pouze informativní hodnotu. Z tabulky můžete zjistit kolik tepla jste spotřebovali na vytopení metru čtverečního ve vašem bytě, dále je zřejmý vztah mezi skutečnou plochou bytu a započitatelnou plochou bytu.
Výše uvedená tabulka koresponduje s náklady na vytápění bytu pouze ze 60%. Dle vyhlášky 372/2001 je 40% nákladů na vytápění fixních a není možné je ovlivnit.

Rozpočet na kWh a srovnání různých paliv

Č.b. Příjmení Jméno kWh uhlí
[Kč]
dřevo [Kč] plyn
[Kč]
4 BALCAROVÁ Naděžda 6 706 6 103 Kč
4 158 Kč 8 383 Kč
10 MGR.HÜTTELOVÁ Jana 4 295 3 908 Kč 2 663 Kč 5 368 Kč
11 BOLENOVÁ Magdaléna 8 054 7 329 Kč 4 993 Kč 10067 Kč
12 DVOŘÁKOVÁ Tereza 3 997 3 637 Kč 2 478 Kč 4996 Kč
13 NOVÁČKOVÁ Smiljana 8 720 7 935 Kč 5 406 Kč 10900 Kč
14 ŠTARHOVÁ Marie 5 687 5 176 Kč 3 526 Kč 7109 Kč
15 STRNAD Radek 13 149 11 966 Kč 8 153 Kč 16437 Kč
16 KŘESŤAN Jiří 7 230 6 579 Kč 4 482 Kč 9037 Kč
17 ING.VONDRUŠKA Miloš 3 583 3 260 Kč 2 221 Kč 4479 Kč
18 EISELTOVÁ Radka 8 253 7 510 Kč 5 117 Kč 10316 Kč
19 ING.REMEK Vladimír 22 707 20 663 Kč 14 078 Kč 28384 Kč
20 VANÍČKOVÁ Petra 5 479 4 986 Kč 3 397 Kč 6848 Kč
21 KÜBLI Věra 1 596 1 452 Kč 989 Kč 1995 Kč
22 ALMARGNI Daniela 5 367 4 884 Kč 3 328 Kč 6709 Kč
23 ING.KLIMEŠOVÁ Gabriela 4 652 4 234 Kč 2 884 Kč 5816 Kč
24 MGR.FRANZ Dalibor 2 756 2 508 Kč 1 709 Kč 3445 Kč
25 UHLÍŘOVÁ Katarína 5 420 4 932 Kč 3 361 Kč 6775 Kč
26 HORÁK Ivan 1 599 1 455 Kč 991 Kč 1998 Kč
N N.S.I. nebyt 3 362 3 059 Kč 2 084 Kč 4202 Kč

V následující tabulce je uvedeno kolik tepla [v kilowatthodinách] spotřebovaly jednotlivé byty. Hodnoty byly vypočteny na základě výše uvedených údajů indikátorů tepla v bytech a známého údaje, kolik tepla spotřeboval celý objekt. Z tabulky je zřejmé, kolik energie jste spotřebovali na vytápění celého vašeho bytu [v kilowatthodinách]. Dáleje je třeba si uvědomit, že se jedná pouze o teplo odebrané z radiátorů, tedy hodnoty, které naměřily indikátory tepla. Některé rodiny si přitápí externími zdroji (elektrické vytápění v podlaze, elektrické a klasické krby), energie spotřebovaná těmito zdroji není samozřejmě v tabulce zahrnuta a musel by si jí každý družstevník připočíst sám (na základě odečtu bytového elektroměru).
Dále je v tabulce uvedeno, kolik by jste za vytápění zaplatili [v korunách] , kdyby jste tototo teplo získali z jiných zdrojů, než je naše drahá Pražská teplárenská. Ceny nákladů na vytápění podle druhu paliva pro danný rok jsou pro objektivitu vzaty ze serveru TZB-info.

ach jo
Zpět na hlavní stránku
ohen

Copyright (c) 2. května 2010 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:
Otopné období kalendářního roku 2009 v Praze
Jaká bylo otopného období 2008/2009 v Praze?