Betlémské světlo

betlem

Vy jste sůl země. Vy jste světlo světa.
(Mt 5,13-16)

Jako každý rok přivezli i letos skauti do Čech vánoční plamínek Betlémského světla. Světýlko je zažehnuto v Betlémě, odkud se přesouvá do Vídně, a posléze je rakouskými skauty předáno skautským delegacím z celé Evropy. Do Prahy Betlémské světlo dorazilo v pátek 17. prosince 2010. Od soboty je Betlémské světlo k dispozici všem obyvatelům našeho domu. Je umístěno v průjezdu v lucerně se svíčkou. Za lampičkou jsou volně k dispozici čajové svíčky pomocí nichž si můžete světlo odnést do svých domovů. Ať plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista rozjasní nejen Váš domov, ale i Vaše srdce po celý následující rok.


Betlém

betlém

Betlém

betlém

betlém
Zpět na hlavní stránku
betlem

Copyright (c) 19. prosince 2010 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:

Betlémské světlo