Rekonstrukce v bytě
Veškeré opravy, rekonstrukce, výměny apod. v bytě si hradí jeho uživatel. Úkolem majitele domu je pečovat zejména o plášť domu a společné prostory. Výjimku tvoří hromadné akce odsouhlasené členskou schůzí družstva, nebo představenstvem. Rozhodnete-li se pro větší rekonstrukci v bytě, např. přestavbu bytu, obecně platí, že takové akce družstvo povoluje, avšak za přesně stanovených podmínek, ze kterých vybírám:
    Na akci bude vyhotoven projekt včetně statického posouzení, podána žádost o povolení představenstvu družstva, na základě tohoto povolení bude teprve podána žádost na stavební odbor OÚ MČ Praha 7. Akce bude zahájena až po obdržení všech těchto povolení.
Dojde-li ke škodě
na majetku družstva během rekonstrukce, stavebník za ni plně odpovídá a je povinen ji zaplatit v plném rozsahu. Před zahájením akce se zapíše do protokolu stav zdiva ve všech bytech sousedících s bytem rekonstruovaným (vyžádala si praxe).
    Odstranění závad a výměny regulačních zařízení vytápění bytů (regulační ventily) si již dnes hradí uživatel bytu v plné výši.
    Rekonstrukci elektroinstalace lze zahájit až po konzultaci s představenstvem a vydání písemného povolení družstvem. Při stěhování elektoměrů do společných prostor konzultujte tuto akci s představenstvem.
    Při drobných úpravách v bytě hlučnějším způsobem (např. vrtáním do zdí) berte ohled na spolubydlící z domu. Není dovoleno tyto činnosti provádět od 22 do 8 hodin a o nedělích a svátcích po celý den.


voda
Zpět na hlavní stránku
plamen

Copyright (c) 21. listopadu 2003 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: