Klíče od společných prostor
Klíče od společných prostor

Vzhledem k tomu, že v domě ve Veletržní 17 se nachází několik neveřejných prostor, ve kterých může dojít k havárii, které bude mít za následek bezprostřední ohrožení majetku i lidských životů je bezpodmínečně nutné aby všichni spolubydlící byli informováni o tom jak se v případě nouze do prostor dostat.

Klíče od sklepa:
Tento klíč postavila paní Irena Šťastná tak aby se shodovaly s hlavním klíčem od domu. Tento klíč dostal každý, kdo je nahlášen na služby v domě. Vzhledem k tomu, že v minulosti došlo ve sklepě ke krádežím prosíme buďte na tento klíč opatrní.

Klíč od výtahu:
Výtah osadil pan Miloš Vondruška elektrickým zámkem tlačítka, kterým se sjíždí do sklepa (označeno –1). Do sklepa se výtahem dostane pouze osoba, která vlastní klíček od tohoto tlačítka. Toto opatření přispělo větší bezpečnosti věcí, které mají družstevníci uloženy ve sklepech. Klíček dostali všichni spolubydlící.

Klíče od střechy:
Na střechu se lze dostat z balkónu v pátém mezipatře. Od tohoto balkónu jsou tři kopie dózického klíče. Jsou k dispozici u členů představenstva.

Klíče od strojovny výtahu:
Od strojovny výtahu jsou tři kopie klíčů a jsou k dispozici u členů představenstva. Klíče od výtahu mohou být vydány pouze za účelem revize výtahu a v nutném případě (uvíznutí osoby) výtahářům, hasičům, záchranářům, policii atd.

Klíče od technologické místnosti:
Od rozvodné místnosti jsou tři kopie dózického klíče, které jsou umístěny u členů představenstva Tato místnost se nachází v přízemí vedle výtahu. Jsou v ní umístěny jističe, elektroměry společných prostor a časový spínač od osvětlení chodby, dále jističe a elektroměr od sklepních prostor, pojistky a elektroměr od motoru výtahu.

Klíče od technologie STA
Tento klíč se nachází u Miloše Vondrušky. Bohužel je zatím jen jedna kopie, zajistím přidělání kopií a předání členům představenstva a firmě Elektro-TV-SAT.plamen

Zpět na hlavní stránku
plamen

Copyright (c) 21. listopadu 2003 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: